Festival „Ritin kalne smiltatę“ art exhibition

2018 01 11 - 2018 01 19
Nidos KTIC „Agila“, Taikos g. 4, Nida
17:30 (5:30 PM)
Video to represent the theme:
https://youtu.be/R0Fe70Obylk