Meškeriojimo turizmas pajūrio teritorijose - vystymosi galimybės Pietų Baltijos regione
Nidos Kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“, kartu su partneriais iš Vokietijos, Lenkijos ir Danijos, Lietuvos – įgyvendina projektą “Meškeriojimo pajūrio teritorijose turizmas – vystymosi galimybės Pietų Baltijos Regione“ (CATCH). Meškeriojimo turizmas pajūrio teritorijose yra vis dar neištirta, besivystanti sritis.
Vienas pagrindinių projekto siekių - siūlyti išskirtines plėtros galimybes Pietų Baltijos regione, ypatingą dėmesį skiriant mažiau išsivysčiusioms pakrančių teritorijoms. Tikimasi, kad CATCH projektas pagerins pakrančių bendruomenių gebėjimus vystyti darnų meškeriojimo turizmą, bei sieks mažinti kitą aktualią problemą - turizmo sezoniškumą. Projektas suteiktų galimybę plėsti teikiamų turizmo paslaugų pasiūlą, populiarinti esamas turizmo paslaugas. CATCH projekto misija – skatinti geresnę informacijos ir tikslinės rinkodaros sklaidą bei glaudesnį bendradarbiavimą tarp bendruomenės, informacijos centrų, meškeriotojų asociacijų ir žvejybos verslo.
Projekto metu surinkti duomenys bus panaudoti kuriant informacinę platformą, kuri taps naudinga pagalbine priemone bendruomenėms, meškeriotojams ir turistams, keliaujantiems į šalis – projekto partneres.
Projekto trukmė - 3 metai (2016 liepos mėn. – 2019 birželio mėn.). Projekto įgyvendinimui yra skiriama 1 596 700,47 EUR, iš jų Europos regiono plėtros lėšos– 1 327 205,24 EUR.
Daugiau informacijos apie projektą ir naujienas: http://catch-southbaltic.eu/