Adelbertas Becenbergeris grįžta į Juodkrantę
2017 11 18

Šių metų lapkričio 17 dieną juodkrantiškiai pakvietė į atminimo paminklo žymiam kalbininkui, indoeuropiečių kalbų tyrėjui, baltistikos pradininkui, istorikui, archeologui ir etnografui, Karaliaučiaus universiteto rektoriui, vienam pirmųjų įsteigto Lietuvos (vėliau Vytauto Didžiojo) universiteto garbės daktarui Adalbertui Becenbergeriui (1851-1922) atidengimo ceremoniją.
Šio europinio mąsto asmenybės veikla susijusi su Juodkrante, kurioje profesorius praleido beveik 40 vasarų, turėjo čia savo vasarnamį, sudegusį per bombardavimus; čia jis tyrinėjo baltų kalbas ir etnografiją; vykdė archeologinius Kuršių nerijos ir Klaipėdos krašto kasinėjimus.
Paminklas gimė vietos mecenato, Neringos forumo pirmininko, seniūnaičio Viktoro Valcerio iniciatyva ir lėšomis, talkinant skulptoriams Kęstučiui ir Vytautui Musteikiams, palaikant Liudviko Rėzos kultūros centro tarybai (kuratoriumui).
Iškilmės prasidėjo ypač informatyvia Klaipėdos universiteto BRIAI doc.dr. Nijolės Strakauskaitės paskaita Liudviko Rėzos kultūros centre "Profesoriaus Adelberto Becenbergerio nuopelnai lituanistikai ir Kuršių nerijos savitumo išsaugojimui".
Paminklo atidarymo ceremonija vyko prie viešbučio "Kuršių kiemas", ties kuriuo iki antrojo pasaulinio karo stovėjo profesoriaus vila.
Atidengiant paminklą kalbėjo Vytauto Didžiojo universiteto doc. dr. Arūnas Vaicekauskas, Lietuvių kalbos instituto direktorė,L.Rėzos kultūros centro kuratoriumo pirmininkė prof. dr. Jolanta Zabarskaitė, paminklo kūrėjas skulptorius Kęstutis Musteikis, mecenatas Viktoras Valceris bei Neringos meras Darius Jasaitis. Profesoriaus A. Becenbergerio užrašytas lietuvninkų dainas atliko Liudviko Rėzos KC etnografinis ansamblis "Aušrinė" (vad. Ramunė Pečiukonytė). Iškilmėse dalyvavo ir Vokietijos garbės konsulas Klaipėdoje Arūnas Baublys.
Prasminga ir vertinga, kai piliečių iniciatyvos dėka atsiranda atminimo ženklai daug nusipelniusioms Lietuvos kultūrai asmenybėms, taip įprasminant jų veiklą ir indėlį i mūsų kultūrinį ir tautinį identitetą.