Baltijos jūros vanduo ties Neringos paplūdimiais - labai švarus
2018 08 11

Naujausi Neringos savivaldybės paplūdimių maudyklų laboratoriniai tyrimai skelbia, kad Baltijos jūros vanduo yra labai švarus ir atitinka Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus.
Baltijos jūros vandens pavyzdžiai buvo atrinkti rugpjūčio 7-ąją. Mėginiai laboratoriniams tyrimams vėl bus imami rugpjūčio 21-ąją ir rugsėjo 7-ąją. Neringos savivaldybės maudyklų vandens kokybės ir paplūdimių dirvožemio tyrimai atliekami vadovaujantis Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintu grafiku.
www.neringa.lt informacija