Europos kultūros sostinės miestų kandidatų tinklas „CULTURE NEXT“ rengia forumą Klaipėdoje, Plungėje ir Nidoje
2019 09 19

Rugsėjo 25–29 dienomis Europos kultūros sostinės kandidatų tinklas „Culture Next“ rengia forumą Klaipėdoje, Plungėje ir Nidoje. Į rugsėjo 28 d. Nidoje vyksiančias forumo diskusijas kviečiame dalyvauti vietos kultūros bendruomenės atstovus.
„Narystė „Culture Next“ tinkle suteikia galimybes ugdyti kultūros, meno valdymo kompetencijas tarptautinėje erdvėje, dalintis gerąja patirtimi kuriant savo miesto gaires, išryškinant kultūros viziją, strategiją, institucinio bendradarbiavimo modelius bei finansavimo galimybes“, - „Culture Next“ susitikimo teikiamas galimybes vardija Nidos KTIC direktorė Edita Lubickaitė.
Rugsėjo 28 d. Nidoje rengiamo forumo metu Europos kultūros ekspertai diskutuos šiam regionui svarbiomis temomis, susijusiomis su kultūros paveldu, kūrybinių rezidencijų programomis, tarpinstituciniu bendradarbiavimu ir kt.
„Culture Next“ (liet. „Kultūra ateičiai“) miestų tinklą 2017 m. Įkūrė dešimt Europos miestų, esami ir buvę Europos kultūros sostinės kandidatai.
Tinklo misija – padėti miestams įgyvendinti kultūra grindžiamas miestų plėtros programas ir politiką, naudojantis kandidatavimo, Europos kultūros sostinės projektų realizavimo laikotarpiu įgytomis patirtimis, dalyvavimo konkurse procesu ir glaudžiu bendradarbiavimu.
Pagrindinis tinklo tikslas – skatinti tarptautinį bendradarbiavimą tarp kultūros organizacijų bei miestų bendruomenių įtraukį per inovatyvius ir dalyvavimą kultūrinėje veikloje skatinančius projektus, taip kuriant tvarią kultūrą puoselėjančią visuomenę.
Rugsėjo 28 d. Nidoje vyksiančio „Culture Next“ forumo darbotvarkę rasite čia: Agenda cn meeting lithuania 2019 lt.pdf