Kvietimas prekybininkams dalyvauti "Stintapūkio" mugėje
2019 01 08


Kviečiame registruotis į „Stintapūkio 2019 “ šventės prekybos mugę Nidoje, Neringoje, kuri vyks 2019 m. vasario 9 - 10 d. Naglių gatvėje.
Kviečiami maisto gamintojai, tradicinių amatų, tautinio paveldo puoselėtojai, meistrai, ūkininkai, bitininkai, žolininkai, meistrai ir kiti kūrybinių verslų atstovai.
Norinčius prekiauti kviečiame registruotis užpildant paraišką, t.y. šią anketą https://goo.gl/forms/x1pmI6oGK9JyKIe23 iki sausio 31 d. (imtinai)
Informacija teikiama: el. p. culture@visitneringa.lt, tel. Nr. 861206864.
"STINTAPŪKIO ŠVENTĖ" NERINGOJE
PREKYBOS MUGĖ 2019 m. VASARIO 9 – 10 D.
Mugės laikas :
2019 m. vasario 9 d. (šeštadienis) nuo 10.00 val. iki 18.00 val.
2019 m. vasario 10 d. (sekmadienis) nuo10.00 val. iki 16.00 val.
Mugės vieta: Naglių gatvė, Nida, Neringa
Privalomo prekybos vietos mokesčio nėra, vadovaujantis „Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Neringos savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatų“ 13 punktu, patvirtintų Neringos savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-255.
Prekybininkai, pageidaujantys prekiauti mugėje, privalo:
1. Pateikti užpildytą paraišką leidimui prekiauti ar teikti paslaugas Iki SAUSIO 31 d. (imtinai)
2. Būtina pateikti įmonės registracijos patvirtinimą, galiojantį verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą. Reikia pridėti tautodailininko pažymėjimą arba tautinio paveldo sertifikatą (prie paraiškos pridedant gaminių, kuriais bus prekiaujama nuotraukas);
- Prekiaujantiems maisto produktais būtina pateikti ir Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją;
2. Prekybininkams, pateikusiems paraiškas leidimui gauti (pirmenybė teikiama tradicinių amatų ir gaminių prekybininkams), jų nurodytu elektroniniu paštu bus išsiųsti atsakymai apie registracijos patvirtinimą per 3 d.d. nuo paraiškos pateikimo;
3. Prekybininkams, gavusiems registracijos patvirtinimą ir prekiausiantiems alkoholiniais gėrimais (iki 7,5 proc. stiprumo), būtina pateikti paraišką vienkartinei licencijai gauti ir įmonei išduotos licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patvirtintą kopiją.
Paraišką vienkartinei licencijai gauti 2018 09 28 nr v13 539 paraiskos forma vienkartinei 3.doc pateikti Neringos savivaldybės administracijai el. p. administracija@neringa.lt,
kontaktinis asmuo Gabrielė Martusevičienė, Neringos savivaldybės administracijos Verslo ir strateginės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė, el. p. gabriele.martuseviciene@neringa.lt, tel. Nr. +370 469 51261.
Mugės dalyvio taisyklės:
• Dalyvis gali prekiauti tik jam suteiktoje prekybos vietoje.
• Mugės dalyviui suteikiamas su mugės organizatoriumi sutartas prekybinis plotas.
• Dalyvio palapinės konstrukcija ir daiktai neturi trukdyti besiribojantiems kitiems dalyviams ir negali viršyti organizatorių skirto ploto ribų.
• Visu inventoriumi (palapinėmis, stalais, kėdėmis ir pan.) ir elektros energija mugės dalyviai turi pasirūpinti patys.
• Prekybinė vieta turi būti tvarkinga. Mugės dalyvis įsipareigoja užtikrinti, kad prekybinė vieta ir jos aplinka visą mugės laiką būtų tvarkinga ir švari.
• Renginio metu dalyvis neturi trukdyti kitiems dalyviams tinkamai dalyvauti renginyje (triukšmauti, garsiai leisti muziką, užstatyti šalia esančio dalyvio ploto ir kt.)
• Visais dokumentais bei leidimais, reikalingais prekybai (maisto ir veterinarijos tarnybos leidimu; verslo liudijimu; individualios veiklos pažymėjimu ir kt.) privalo pasirūpinti mugės dalyvis. Renginio metu dalyvis privalo juos turėti, kad reikalui esant būtų galima patikrinti.
• Mugės dalyviai privalo vadovautis visais Lietuvos Respublikoje galiojančiais prekybą viešoje vietoje reglamentuojančiais teisės aktais. Organizatoriai už mugės dalyvio padarytus nusižengimus neatsako.
Dalyvis, užpildydamas ir pateikdamas registracijos anketą, įsipareigoja laikytis šių taisyklių.
Renginio metu bus filmuojama ir fotografuojama