Nidos ir Juodkrantės švyturiai perduoti Neringai
2019 10 02

Spalio 2 d. Vyriausybės nutarimu Neringos savivaldybės nuosavybėn perduoti Nidos ir Juodkrantės švyturiai.
Valstybei nuosavybes teise priklausęs turtas patikėjimo teise buvo valdomas Lietuvos transporto saugos administracijos. Vyriausybės sprendimu Neringos savivaldybei perduotas Nidos švyturys kartu su pastatu-generatorine bei Juodkrantės švyturys kartu su techniniu pastatu. Kiek anksčiau sutikimą perimti šį turtą buvo išreiškusi Neringos savivaldybės taryba.
Nidos ir Juodkrantės švyturius bus siekiama atverti visuomenei ir pritaikyti turizmo tikslams. Siekiant, kad švyturiai ne tik būtų atverti visuomenei, bet ir atliktų pagrindines savo funkcijas, Lietuvos transporto saugos administracija toliau eksploatuos ir prižiūrės minėtuose švyturiuose įrengtus navigacinius įrenginius. Dėl šių įrenginių naudojimo ir patekimo prie jų tarp Neringos savivaldybės ir Lietuvos transporto saugos administracijos bus sudaryti susitarimai.
Neringos savivaldybės informacija.