Pirmieji Neringos Savivaldybės paplūdimių maudyklų laboratoriniai tyrimai - puikūs
2018 06 07

Neringos Savivaldybės Gydytoja Virginija Gedžiuvienė informavo, kad atlikti pirmieji Savivaldybės įteisintų paplūdimių maudyklų vandens laboratoriniai tyrimai yra puikūs, visiškai atitinka Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus. Atlikti parazitologiniai tyrimai parodė, kad Neringos paplūdimių smėlis nėra užterštas kirminų kiaušinėliais ir lervomis. Maudyklų stebėsenos rezultatai yra patalpinti ir bus reguliariai skelbiami Savivaldybės interneto svetainės www.neringa.lt rubrikoje „Sveikata“ temoje „Neringos savivaldybės paplūdimiai“. Kaip ir kasmet centriniuose Nidos ir Juodkrantės paplūdimiuose plėvesuos Mėlynoji vėliava.