Karjera

NIDOS KULTŪROS IR TURIZMO INFORMACIJOS
CENTRAS „AGILA“

KVIEČIA Į KOMANDĄ

Turizmo informacijos specialistą/ę (neterminuota darbo sutartis)
Atlyginimas nuo 980 Eur iki 1100 Eur (neatskaičius mokesčių)

Darbo pobūdis:
Organizuoti ir vykdyti turizmo informacijos bei turizmo paslaugas, tirti įstaigos teikiamų paslaugų turizmo srityje rinką, rūpintis atvykstančiųjų priėmimu, skatinti atvykstamojo ir vietinio turizmo plėtrą pristatant ir propaguojant Neringos kurorto ir Lietuvos turizmo išteklius.
Specialieji reikalavimai:

 1. būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 2. turėti 1 metų praktinę turistinės veiklos organizavimo srityje patirtį;
 3. taisyklingai kalbėti lietuvių kalba bei mokėti užsienio kalbą (anglų) B1 lygiu;
 4. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;
 5. žinoti, mokėti ir išmanyti Kuršių Nerijos turizmo išteklius ir paslaugas, būti susipažinusiam su Lietuvos turizmo ištekliais, turizmo veiklą reguliuojančius įstatymus ir kitus norminius aktus; raštvedybos pagrindus; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais reglamentuojančiais kasos darbo organizavimą ir kasos operacijų atlikimą reglamentuojančiai teisės aktais; žinoti piniginių ženklų patikrinimo būdus;
 6. būti paslaugus, patikimas, sąžiningas, produktyvus ir kruopštus, turi būti pasiruošęs bendradarbiauti, turėti gerus bendravimo įgūdžius, sugebėti dirbti savarankiškai ir komandoje.
  Darbo laikas – 40 val. darbo savaitė pagal grafiką nuo pirmadienio iki sekmadienio.
  Darbo vieta –Turizmo informacijos centruose Nidoje, Juodkrantėje ar Preiloje.
  Administracijos adresas – Taikos g. 11/2, Neringa, Nida LT 93121.
  Plačiau www.visitneringa.com
  (CV) Gyvenimo aprašymą, pažymint į kokias pareigas pretenduojama, prašome siųsti el. p. personalas@visitneringa.lt iki 2021-12-27 (imtinai).