5-ojo kultūros almanacho „DORĖ“ pristatymas.

2018 m. gegužės 16 d. 18.00 val.
Preilos-Pervalkos bendruomenės namuose
5-ojo kultūros almanacho „DORĖ“ pristatymas.
Organizatoriai
Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji biblioteka
Nidos KTIC „AGILA“