7-ojo kultūros almanacho "Dorė" sutiktuvės

7-ojo kultūros almanacho "D O R Ė" S U T I K T U V Ė S dalyvaujant sudarytojai, autoriams, straipsnių herojams. Tarp pokalbių - akordeono muzikos garsai. Gros Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos akordeonistas Motiejus Dudnikas (mokytoja Marytė Markevičienė).