Atviros studijos Nidos meno kolonijoje

2018 09 29
E. A. Jonušo g. 3,Nida
15:00
Atvirų studijų dienos Nidos meno kolonijoje vyksta kiekvieną mėnesį. Tai puiki galimybė susipažinti su rezidentais, jų kūryba ir išgirsti apie patirtis bei atradimus rezidencijos Nidoje metu.
Daugiau apie rezidentes:
http://nidacolony.lt/lt/1182-rezidentes-nidoje-2018-uju-rugseji
* Darbų pristatymai ir diskusijos vyks anglų kalba.
** Viršelio nuotraukoje Julios Heurling kūrinio „On Reflection“ (liet. „Apmąsčius“) fragmentas.