Atvirų durų diena Nidos meno kolonijoje "Atviros studijos"

Atvirų studijų dienos Nidos meno kolonijoje vyksta kiekvieną mėnesį. Tai puiki galimybė kiekvienam susipažinti su rezidentais, jų kūryba ir išgirsti apie patirtis bei atradimus, įvykusius rezidencijos Nidoje metu.
Daugiau apie rezidentes:
http://nidacolony.lt/lt/1256-rezidentai-nidoje-2018-uju-gruodi
*Darbų pristatymai ir diskusijos vyks anglų kalba
**Viršelio nuotraukoje – Marlainos Read instaliacijos „Ghost Net” fragmentas.