Doc. dr. Vidimanto Raudžio paskaita Trečiojo amžiaus universiteto klausytojams "Lietuvininkų etnosas pagal vietovardžius"