Gavėnios vakaras „Susitaikymo laikas su Dievu, savimi ir visa kūrinija“

Svečiuose Arūnas Raudonius su žmona Lina. Jis šlovina Viešpatį savo kūrybos giesmėmis, savo ir kitų poetų eiles dainuoja pritardamas gitara, dalijasi šeiminio gyvenimo patirtimi su trokštančiais geriau pažinti tarpusavio bendrystės meną.
Daugiau informacijos: http://www.lrezoskc.lt/