Lietuviškos pjesės koncertas

Programoje: 20 a. lietuvių kompozitorių kūriniai fortepijonui, vokalui, birbynei, kanklėms, skrabalams bei akordeonui.
Organizatorius: Neringos meno mokykla.