Pauliaus Normanto fotografijų paroda "Išdžiūstantys šaltiniai"

2017 09 06 - 2017 10 02
Pamario g. 53, Nida
16:00
Paulius Normantas – fotografas, atradęs savo temą – mažųjų tautelių gyvenimą. Paroda parengta remiantis 1990 m. Vengrijoje išleistu pirmuoju P. Normanto fotografijų albumu "Išdžiūstantys šaltiniai" (''Vanishing Sources"). Albumą sudaro devyni fotografijų ciklai, pasakojantys apie chantų (1983), mordvių, udmurtų (1984), lapių (1986), marių, komių, vepsų, vodų ir ižorų, livių (1987) gyvenimo kasdienybę, juos supančią aplinką. Parodoje eksponuojamos fotografijos iš Lietuvos fotomenininkų sąjungos fotografijų fondų, autoriaus sukurtos ir atspausdintos iki 1986 m.
"Normanto ciklai skamba kaip Rekviem išnykusioms ir nykstančioms tautoms." (prof. hab. dr. A. Andrijauskas)
Paulius Normantas (1948 06 08 – 2017 01 07) – keliautojas orientalistas, fotografas, poetas.
Gimęs ir augęs Žemaitijoje, mokslus baigęs Vilniuje, nuo 1983 m. gyvenęs Vengrijoje, Nyredhazos mieste, turėjo Lietuvos ir Vengrijos pilietybę, daug kur įvardijamas kaip pasaulio pilietis.
Nuo 1983 m. buvo Lietuvos fotomenininkų sąjungos, o nuo 1986 m. Vengrijos fotografų sąjungos ir Vengrijos kūrėjų asociacijos, nuo 1995 m. Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Tarptautinės žurnalistų sąjungos narys.
Surengė daugiau kaip 30 individualių fotografijos parodų Lietuvoje, šimtais skaičiuojamos jo parodos, surengtos užsienyje. Išleista 12 fotografinių albumų ir unikali fotografijos ir haiku poezijos knyga "Baltas".
Nuo 1979 m. kurį laiką gyveno Nidoje, iš pradžių pas K. Mizgirį, išmoko fotografo amato ir 1981 m., paskatintas V. Butyrino, čia surengė pirmą savo aktų bei pajūrio peizažų parodą, tapusią jo kūrybinio kelio atskaitos tašku. 1996 m. Nidoje buvo surengta "Pauliaus Normanto 15 metų jubiliejinė fotografijos paroda". Po 20 metų, 2001 m., čia įkurta, deja, trumpai gyvavusi, Pauliaus Normanto galerija "Himalajai", turėjusi tapti oaze, kurioje galėtų atsiverti Rytų pasaulio dvasios ir kultūros lobynai. Su paroda "Išdžiūstantys šaltiniai" simboliškai sugrįžtame į autoriaus kūrybos pradžią, į tą vietą, kurioje jis, kaip fotomenininkas, startavo prieš 36 metus.