Spaudos kioske menininko Wolfgango Benderio vystančių gėlių instaliacija

2017 04 13 - 2017 05 07
Taikos g.
Instaliacija „Viskas“ įvietinta buvusiame spaudos kioske. Instaliacijos ištakos ‒ skirtingi meno istorijos sluoksniai kaip ir tam tikri apmąstymai, intervencijos viešojoje erdvėje.
Wolfgang Bender kūriniai geriausiai apibūdinami kaip daugiasluoksnis storas audinys. Jo kūryba turtinga nuorodų į šiuolaikinį meną. Menininko pasaulėžiūra dominuoja ir meno kūriniuose, jie ‒ preciziškai pasirinktų tyrimų išdava.
Instaliacijos „Viskas“ ištakos ‒ W. Bender fotografija, kurioje prieš du metus MUMOK muziejuje užfiksuota jauna moteris. Gėlių puokštė tapo šios instaliacijos ašimi. Tikrų gėlių puokštė paguldyta ant stalo tarsi tam tikra ceremonijos dalis. Puokštė turi sąsajų su meno kūriniu, esančiu Vienoje, bet žiūrovas mato tik gėles.

Instaliacija pristatoma balandžio 13 d., Didįjį ketvirtadienį, minint Paskutinę vakarienę, taip vadinamą naktį, kada „Jėzus Kristus buo išduotas“, iki jo nukryžiavimo. Praeiviai greičiausiai prisimins šią ypatingą progą.
Gėlės yra taip pat užkoduotų aplinkybių dalis, kurias galima atspėti, matant kitas dvi kūrinio dalis, be minėtos fotografijos ir lango stiklo gabalo, jame išgraviruotas tekstas ir ypatinga data.
Kiekviena instaliacijos dalis turi savo prasmę, bet jungiasi tarpusavyje. Kitas instaliacijos dalis (fotografiją ir stiklo kūrinį) galite pamatyti menininko internetinėje svetainėje (www.wolfgang-bender.com).

Menininkas Wolfgang Bender gyvena ir kuria Vienoje. Jo kūriniai eksponuojami tarptautinėse parodose, kaip pavyzdžiui 2017 m. vasarį‒kovą ACF Romoje (Italija). Didelė instaliacija „1.1.R.E.G.A.L.“ bus eksponuojama galerijoje allerArt Bliudense (Austrija) nuo š.m. balandžio 27 d. Jis taip pat dalyvauja parodoje ORF ORF (Austrian Broadcasting Company). Lapkritį ‒ paroda Bregenso Menininkų namuose (Austrija).

Instaliacija veiks iki gegužės 7 d.
Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos.
Projekto globėjas ‒ Andrius Tamaliūnas