Taikos ir kultūros dienos minėjimas

Minint Kultūros dieną kviečiami visi susiburti š.m. balandžio 15 d. 12 val. į Neringos savivaldybės aikštę, kur bus iškeliama Taikos vėliava - Pasaulio kultūros dienos simbolis.
Šio simbolio įprasminimui susirinkusieji bus kviečiami įsilieti į vėliavos piešimo akciją.
Renginio metu bus fotografuojama
Organizatorius - Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras "Agila"