Teatralizuota literatūrinė muzikinė programa, skirta Bernardo Brazdžionio 110-ąjai gimimo sukakčiai paminėti

,,Širdies giesmė‘‘ 1928 metais liepos 6 dieną (Valstybės dieną) Bernardo Brazdžionio parašytas eilėraštis, ne tik puošia šio koncerto pavadinimą, bet yra ir vienas iš daugelio programos tekstų, kurie jungiant su Lietuvių kompozitorių vokaliniais kūriniais, pasitelkiant sceninės raiškos priemones tampa vienalyte daugiaprasmiška menine poetine muzikine kompozicija.
Ši programa sumanyta atsižvelgiant į LR seimo 2010.06.30 nutarimu Nr.XI-977 patvirtintose Lietuvos kultūros politikos kaitos gairėse akcentuojamus svarbius tikslus: ,,ugdyti kultūrines žmogaus kompetencijas ir kūrybingumą visą jo gyvenimą‘‘ bei ,,didinti kultūros prieinamumą visoje Lietuvoje‘‘.
Įgyvendinus šią veiklą bus realiai praturtinta periferijoje gyvenančių vaikų, moksleivių ir suaugusiųjų kasdienybė ir mažinama kultūrinio patyrimo stoka.
Šios programos dalyviai jaunieji profesionalūs vokalinio atlikimo meno ir/ar siekiantys savo pasirinktomis studijomis jais būti, Klaipėdos miesto atlikėjai:
- Klaipėdos universiteto Menų akademijos Muzikos katedros vokalinio meno specialybės studentai:Evelina Greiciunaitė, Gabrielė Kučinskaitė, Oksana Auškalnytė, Rosana Štemanetian, Ceren Gogusš (Turkija), Skaistė Vasarytė, Artur Petraškevič.
- Klaipėdos St.Šimkaus Konservatorijos vokalo klasės moksleiviai: Marius Balsys, Domas Saulevičius.
- Solistai-dainininkai: Tadas Jakas, Steponas Zonys, Modestas Narmontas, Rūta Venckutė.
- Klaipėdoje šiuo metu reziduojanti vokalo repetitorė-koncertmeisterė Nara Stepanian (Armėnija)
- Režisierius Ramūnas Kaubrys
Vokalo pedagogai: Giedrė Zeicaitė, Valentina Vadoklienė, Eduardas Kaniava, Rūta Agafonovienė, Mindaugas Gylys.
Afišą galima parsiųsti čia:Afisa 4.jpg