XXIV tarptautinis Thomo Manno festivalis ORŲ ŽENKLAI.Thomo Manno kūrybos skaitymai

Thomo Manno kūrybos skaitymai. Skaito Ruth Leiserowitz (vokiečių k.)