Žvilgsnis į žemę ir vandenis

2018 06 06 - 2018 08 31
L. Rėzos g. 3, Juodkrantė, Neringa
2017 m. keturios Lietuvos pajūryje veikiančios kultūros institucijos – Thomo Manno kultūros centras, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija, VšĮ „Nidden“ ir Lietuvos dailės muziejaus Prano Domšaičio galerija – parengė programos „Klaipėda – Lietuvos kultūros sostinė 2017“ programos projektą „Nuostabiosios žemės beieškant. Nuo Nidos dailininkų kolonijos iki Prano Domšaičio“.
Kultūrinio turizmo projekto sėkmė paskatino jį pratęsti 2018 m. Maršrutas (www.nuostabiojizeme.lt) veda žingeidžius keliautojus nuo Prano Domšaičio galerijos Klaipėdoje per Smiltynę, Juodkrantę iki Parnidžio kopos Nidoje, aplankomos parodos ir vietos, susijusios su Nidos dailininkų kolonijos istorija ir jos dalyviais.
Miniatiūrų muziejuje Juodkrantėje veikiančioje projekto parodoje „Žvilgsnis į žemę ir vandenis“ eksponuojami žemėlapiai ir tapyba iš klaipėdiečio kolekcininko A. Popovo Rytų Prūsijos dailės rinkinio vienas kitą papildo. XVII–XX a. Rytų Prūsijos žemėlapiams būdingos gausios detalės, išraiškingi ornamentai, kartušai, piešiniai, kurie papildo kartografinį vaizdą. Tapybos darbai, eksponuojami parodoje, primena du ryškiausius Rytų Prūsijos dailės istorijos reiškinius – Karaliaučiaus dailės akademiją (veikė nuo 1845 m. iki 1945 m.) ir Nidos dailininkų koloniją (susiformavo XIX a. pab., veikė iki 1945 m.), supažindina su čia gimusių, nuolat šiame krašte gyvenusių ar tik epizodiškai jame buvojusių dailininkų kūryba.
Keliaudami kultūrinio turizmo maršrutu nepamirškite aplankyti Prano Domšaičio galeriją Klaipėdoje (Liepų g. 33), kurioje nuo 2014 m. veikia ilgalaikė tapybos ir grafikos paroda iš A. Popovo rinkinio „Nuostabioji žemė. Dailininkai Rytų Prūsijoje“ – parodoje eksponuojami 141 dailininko 276 darbai, sukurti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje, kai Rytų Prūsijos dailė išgyveno pakilimą, o kraštas buvo tapęs traukos centru daugeliui dailininkų.
Projekto organizatoriai ir partneriai: VšĮ „Nidden“, Thomo Manno kultūros centras, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija, LDM Prano Domšaičio galerija
Projektą iš dalies finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė