Planungsunterlagen

Įsakymas dėl Nidos KTIC „Agila“ 2021 metų veiklos plano suderinimo
Nidos KTIC „Agila“ 2021 metų veiklos planas
Įsakymas dėl Nidos KTIC „Agila“ 2020 metų veiklos plano suderinimo
Nidos KTIC „Agila“ 2020 metų veiklos planas
Įsakymas dėl Nidos KTIC „Agila“ 2019 metų veiklos plano suderinimo
Įsakymas dėl Nidos KTIC „Agila“ 2018 metų veiklos plano suderinimo
Nidos KTIC „Agila“ 2017 metų veiklos planas
Nidos KTIC „Agila“ 2017 metų papildytas veiklos planas
Įsakymas dėl Nidos KTIC „Agila“ 2017 metų veiklos plano suderinimo

Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ 2021 metų veiklos ataskaita
Sprendimas dėl pritarimo Nidos kultūros ir turizmo informacijis centro „Agila“ 2021 metų metinei veiklos ataskaitai
Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ 2020 metų veiklos ataskaita
Sprendimas dėl pritarimo Nidos kultūros ir turizmo informacijis centro „Agila“ 2020 metų metinei veiklos ataskaitai
Nidos Kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ 2019 metų veiklos ataskaita
Sprendimas dėl pritarimo Nidos Kultūros ir turizmo informacijos centro ,,Agila“ 2019 metų metinei veiklos ataskaitai
Nidos Kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ vadovo ataskaita savivaldybės tarybai už 2016 metus
Sprendimas dėl pritarimo Nidos Kultūros ir turizmo informacijos centro ,,Agila“ vadovo 2016 metų ataskaitai
Nidos Kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ vadovo ataskaita savivaldybės tarybai už 2017 metus
Sprendimas dėl pritarimo Nidos Kultūros ir turizmo informacijos centro ,,Agila“ vadovo 2017 metų ataskaitai
Nidos Kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ vadovo ataskaita savivaldybės tarybai už 2018 metus
Sprendimas dėl pritarimo Nidos Kultūros ir turizmo informacijos centro ,,Agila“ vadovo 2018 metų ataskaitai