Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“ kviečia į komandą!

Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“ kviečia į komandą!

Turizmo informacijos specialistas (terminuota darbo sutartis iki 2021-09-30)
Atlyginimas nuo 784 Eur iki 798 Eur (neatskaičius mokesčių)

Darbo pobūdis:
Organizuoti ir vykdyti turizmo informacijos bei turizmo paslaugas, tirti įstaigos teikiamų paslaugų turizmo srityje rinką, rūpintis atvykstančiųjų priėmimu, skatinti atvykstamojo ir vietinio turizmo plėtrą pristatant ir propaguojant Neringos kurorto ir Lietuvos turizmo išteklius.

Specialieji reikalavimai:
1. būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgyti iki 1995 metų.
2. turėti praktinę ir teorinę turistinės veiklos organizavimo patirtį.
3. taisyklingai kalbėti gimtąja kalba bei mokėti anglų kalba B1 lygiu pagal Bendrųjų Europos kalbų metmenų kalbos mokėjimo lygių sistemą;
4. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;
5. būti diplomatiškas, patikimas, sąžiningas, produktyvus ir kruopštus, pasiruošęs bendradarbiauti, turėti gerus bendravimo įgūdžius, sugebėti dirbti savarankiškai ir komandoje.
6. būti susipažinęs su  Kuršių Nerijos turizmo ištekliais ir paslaugomis, Lietuvos turizmo ištekliais; turizmo veiklą reguliuojančiais įstatymais ir kitais norminiai aktais; raštvedybos pagrindais; saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimais; Lietuvos Respublikos teisės aktais reglamentuojančiais kasos darbo organizavimą ir kasos operacijų atlikimo taisykles ir jų griežtai laikytis; piniginių ženklų patikrinimo būdais

Opening hours: – 40 val. darbo savaitė pagal grafiką nuo pirmadienio iki sekmadienio.

Darbo vieta –Turizmo informacijos centre Nidoje.

Administracijos adresas –  Taikos g. 11/2, Neringa, Nida LT 93121.

Plačiau www.visitneringa.com  

(CV) Gyvenimo aprašymą, pažymint į kokias pareigas pretenduojama, prašome siųsti el. p.  personalas@visitneringa.lt iki 2021-07-04