Skelbiama ekspertų atranka projektų vertinimui

Neringos savivaldybė skelbia ekspertų atranką Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų sričių ir programų projektų vertinimui.

Neringos savivaldybė iki 2021 m. sausio 18 d. vykdo asmenų, pretenduojančių atlikti Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų sričių ir programų projektų ekspertinio vertinimo paslaugas, prašymų priėmimą.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
turėti specialiųjų žinių, įgūdžių, kompetencijos ir ne mažesnę kaip 1 metų profesinės veiklos, darbo ar paraiškų ekspertinio vertinimo patirtį kultūros ir meno ar kitoje srityje;
būti nepriekaištingos reputacijos. Asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis per praėjusius 5 metus buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos padarymo, jeigu jo teistumas neišnykęs arba nepanaikintas.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

Pretendento anketą;
Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
Pretendentas dokumentus pateikia Neringos savivaldybės administracijos Kultūros skyriui (toliau – Kultūros skyrius) paštu (Taikos g. 2, 93123 Neringa) arba elektroniniu būdu el. pašto adresu diana.liutkute@neringa.lt.

Informacija teikiama tel. (8 469) 52622.

Paraiškos priimamos: nuo 2021 m. sausio 4 d. iki sausio 18 d. įskaitytinai.

Konkurso rezultatai bus paskelbti ir visi pateikusieji paraiškas informuoti paštu arba elektroniniu būdu. Garantuojame visų pretendentų konfidencialumą.

Daugiau informacijos ir dokumentų formos čia