Paminklinis akmuo Nidos sklandymo mokykla

Paminklinis akmuo Nidos sklandymo mokykla
horizon re 0051 z88 1838 1140x490

Į pietvakarius nuo Nidos gyvenvietės

Nidos sklandymo mokykla – pagrindinė Lietuvos sklandytojų vasaros stovyklavietė veikė 1933–1939 metais ir paruošė daugiau kaip 500 sklandytojų-pilotų. Su šia mokykla susįję pasaulio rekordininkų Ferdinando Schulzo (1927 m. nusklendė 60,2 km), Lietuvos rekordininko Alfredo Gyso (1938 m. ore išsilaikė 26 val. 30 min.) pasiekimai. Ant buvusio angaro pamatų 1978 m. pastatyta arka, žyminti buvusios sklandymo mokyklos vietą. 1998 m. pažymint mokyklos 65 metų jubiliejų, atidengtas paminklinis akmuo lietuvių ir vokiečių sklandytojams. Buvusią sklandymo mokyklos vietą galima pasiekti pasukus nuo kelio, vedančio link Parnidžio kopos.