Paskatinimai ir apdovanojimai

2021 m. paskatinta 19 darbuotojų už atliktas vienkartines ypač svarbias įstaigos veiklai užduotis.